Mobility
deserves a revolution.

Napĺňame našu víziu mobility, ktorej najhodnotnejším článkom je človek.

Mobilita
si zaslúži 
revolúciu.

Sme pevne odhodlaní napĺňať našu víziu mobility, kde človek je jej
najhodnotnejším článkom.

 

Veríme, že spokojnosť našich klientov je základným kameňom nášho rastu a udržateľného rozvoja. Sústredíme sa na poskytovanie komplexnej škály dopravných služieb s cieľom zlepšiť cestovný zážitok prostredníctvom kvalitných služieb verejnej dopravy.

 

Naše hodnoty sa odrážajú v zodpovednosti, spoľahlivosti a
dôkladnej pozornosti k detailom.

 

Hoci naša hlavná snaha sa zameriava na zabezpečenie spoľahlivých a kvalitných služieb, súčasne sa snažíme o minimalizáciu negatívneho dopadu na prírodu prostredníctvom rozumných a premyslených rozhodnutí v rámci našej činnosti.

Naše
hodnoty

Naše hodnoty, odrážajúce zodpovednosť a dôkladnosť, sú základom
našej firemnej kultúry.

 

Aj keď je naším cieľom poskytovať služby vysokej kvality, implicitne zahŕňame prístup, ktorý berie do úvahy aj otázky udržateľnosti.

 

Týmto spôsobom sa snažíme prispieť k zlepšeniu celkovej kvality života v komunitách, v ktorých pôsobíme.

Kvalita a spoľahlivosť sú našimi hlavnými prioritami.

 

Naším cieľom je poskytovať služby, ktoré spĺňajú a prekonávajú očakávania klientov. Dbáme na detaily, aby sme zabezpečili, že každá cesta s nami je spoľahlivá.

01
Pracujeme s maximálnou starostlivosťou a pozornosťou k detailom.

 

Nechávame nič na náhodu a dbáme na každý detail, aby sme zabezpečili, že vaša skúsenosť s nami prekoná očakávania

02
Sme zameraní na zlepšovane verejnej dopravy a prinášane inovatívnych riešení.

 

Hľadáme nové spôsoby, ako urobiť verejnú dopravu efektívnejšou. Implementujeme inovatívne riešenia, pre lepšiu budúcnosť mobility.

03
Sme hrdí na dlhodobé partnerstvá so svojimi klientmi.

 

Budujeme dlhodobé vzťahy založené na dôvere a spoločnom záväzku k excelentnosti. Silné partnerstvá nám pomáhajú inovovať a poskytovať lepšie služby.

04

Naším úsilím je zlepšovanie služieb verejnej dopravy a prinášanie nových riešení a inovácií.

 

Súčasťou tohto procesu je aj neustále zlepšovanie efektivity s ohľadom na ekologickú stopu, ktorú zanechávame. Pracujeme s myšlienkou, že každý krok k efektívnejšej doprave je zároveň krokom k šetrnejšej doprave voči prírode.

Ponúkame komplexné dopravné riešenia, ktoré sú navrhnuté tak, aby maximalizovali produktivitu a zároveň minimalizovali environmentálny dopad.

 

V dnešnom dynamickom obchodnom prostredí sa stáva efektívna a udržateľná mobilita zamestnancov kľúčovým faktorom úspechu pre spoločnosti na celom svete.

Naše služby sú šité na mieru potrebám vašej spoločnosti, s flexibilitou, ktorá zabezpečí plynulý a spoľahlivý odvoz zamestnancov z rôznych lokácií.

 

Implementáciou našich inovatívnych a efektívnych dopravných systémov získate nielen zlepšenú logistiku a spokojnosť zamestnancov, ale tiež preukážete váš záväzok k udržateľnosti a sociálnej zodpovednosti.

Toto riešenie je šancou pre vašu spoločnosť, ako výrazne prispieť k redukcii dopravných emisií a zároveň poskytnúť vašim zamestnancom spoľahlivé a bezpečné dopravné služby.

Vision & Mission

Našou hlavnou misiou je poskytovať dopravné riešenia, ktoré prekračujú očakávania našich klientov a prispievajú k udržateľnému rozvoju spoločnosti.
Sme odhodlaní redefinovať zastarané prístupy k doprave tým, že využívame inovatívne technológie a metódy, ktoré zjednodušujú a zefektívňujú prepravu osôb a tovaru.

Naším cieľom je vytvoriť také dopravné riešenia, ktoré sú nielen efektívne, ale aj ekologicky udržateľné, aby sme minimalizovali vplyv na životné prostredie.
Veríme, že centrom všetkých našich úsilí je človek – či už ide o našich zákazníkov, zamestnancov alebo partnerov.
Zaväzujeme sa k poskytovaniu služieb, ktoré sú prístupné všetkým vrstvám spoločnosti, a k podpore inkluzívnej mobility, ktorá umožňuje každému pohodlný a bezpečný pohyb.
Naša vízia sa nezameriava len na inovácie v doprave, ale aj na budovanie silnej komunity zainteresovaných strán, ktoré spoločne pracujú na vytváraní lepších a inteligentnejších dopravných systémov.
Spolupráca s mestami, samosprávami, vzdelávacími inštitúciami a občianskymi združeniami nám umožňuje lepšie pochopiť potreby komunity a reagovať na ne pružnými a inovatívnymi riešeniami.
Previous slide
Next slide
Našou hlavnou misiou je poskytovať dopravné riešenia, ktoré prekračujú očakávania našich klientov a prispievajú k udržateľnému rozvoju spoločnosti.
Sme odhodlaní redefinovať zastarané prístupy k doprave tým, že využívame inovatívne technológie a metódy, ktoré zjednodušujú a zefektívňujú prepravu osôb a tovaru.

Naším cieľom je vytvoriť také dopravné riešenia, ktoré sú nielen efektívne, ale aj ekologicky udržateľné, aby sme minimalizovali vplyv na životné prostredie.
Veríme, že centrom všetkých našich úsilí je človek – či už ide o našich zákazníkov, zamestnancov alebo partnerov.
Zaväzujeme sa k poskytovaniu služieb, ktoré sú prístupné všetkým vrstvám spoločnosti, a k podpore inkluzívnej mobility, ktorá umožňuje každému pohodlný a bezpečný pohyb.
Naša vízia sa nezameriava len na inovácie v doprave, ale aj na budovanie silnej komunity zainteresovaných strán, ktoré spoločne pracujú na vytváraní lepších a inteligentnejších dopravných systémov.
Spolupráca s mestami, samosprávami, vzdelávacími inštitúciami a občianskymi združeniami nám umožňuje lepšie pochopiť potreby komunity a reagovať na ne pružnými a inovatívnymi riešeniami.